Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Väljavalitud tunnuste ruutu võtmine

Põhimenüüst
Add -> Squares of selected variables

Kommentaarid
Kui esialgse tunnuse on tähis on X, siis uue tunnuse tähiseks pannakse sq_X.
sq_X = X2