Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Menüü Sample: alamvalimite moodustamine

Peale alamvalimi moodustamist toimuvad kõik tegevused (mudelite hindamine, tunnuste analüüsimine jms) ainult alamvalimisse kuuluvate elementidega.
  • Set range - valik elementide järjenumbrite või aegridade korral ajaperioodide alusel;
  • Restore full range - kogu andmekogumi taastamine;
  • Restrict, based on criterion - teatud kriteeriumile vastavate elementide valik;
  • Random sub-sample - etteantud mahuga juhuvalik;
  • Resample with replacement - taasvalikute tegemine olemasolevast valimist. Vt Wikipedia, Bootstrapping;
  • Drop observations with missing values - puuduvaid väärtusi omavate vaatluste eemaldamine;
  • Make current subsample permanent - andmekogumist eemaldatakse kõik alamvalimisse mittekuuluvad elemendid;
  • Show status - kuvatakse andmekogumi olek: kas on alamvalim ja kui suur.