Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Andmebaasi esmakordne salvestamine

Põhimenüüst
File -> Save data

Salvestamiseks tuleb valida kataloog ja anda failile nimi.
Vajadusel saab nupuga Create Folder luua eelnevalt uue kataloogi.

Kommentaarid
Salvestamine