Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Esimest järku diferentside leidmine

Valida välja tunnused, millele soovitakse leida viitaegasid, ja põhimenüüst
Add -> First differences of selected variables
Valiku võib teha ka hüpikmenüüst: Add Difference.

Kommentaarid: