Ako Sauga
Teaduskraadid: PhD ökoloogias, MSc füüsikas
Amet: statistika ja ökonomeetria dotsent, Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut.

E-POST ako@sauga.pri.ee (erasuhtlus)
ako.sauga@taltech.ee

KONSULTATSIOONID TTÜ-s

Curriculum Vitae
Teadustöö ja publikatsioonid

Statistika õpik

2017. a. ilmus "Statistika õpik majanduseriala üliõpilastele", TTÜ Kirjastus, 766 lk. Õpiku pdf versiooni ja õpiku juurde kuuluvad failid saab alla laadida TTÜ Raamatukogu digikogust. Õpikus tutvustatakse põhilisi statistilisi meetodeid ja nende kasutamist mitmesuguste äri- ja majandusalaste küsimuste lahendamisel.

Loe edasi
Õpik on eeskätt mõeldud majanduserialade bakalaureuseõppes õppijaile, kuid sobib kasutamiseks kõigile, kellel on vaja teha statistilistele andmetele tuginevaid järeldusi. Antakse juhiseid statistiliseks andmetöötluseks tabelarvutusprogrammides Excel ja LibreOffice Calc. Õpikus on ligi 200 näidet, millest enamikuga on võimalik tutvuda ka õpiku juurde kuuluvates tabelarvutuse failides, kus on arvutused koos selgitavate kommentaaridega. Iseseisvaks lahendamiseks on üle 400 ülesande, millest ligikaudu pool tuleb lahendada tabelarvutuses, kasutades ülesannete failides olevaid andmeid. Kõik ülesanded on varustatud vastustega. Valdav enamik näidetes ja ülesannetes kasutatud andmetest pärineb reaalsest elust.
2017. aastal tunnistati aasta parimaks eestikeelseks kõrgkooliõpikuks. .

Õpiku trükitud versioon on müügil TTÜ raamatukogu II korruse teenindussaalis.


ÕPIKU VIGADE PARANDUS
Kasulikke viiteid
 • Statistika
 • Bibliokirjete haldamine

 • Audentese Ülikoolis aastatel 1996-2007 loetud kursuste materjale

  INTERAKTIIVSED DEMOD STATISTIKAS JA ÖKONOMEETRIAS
  Powered by CDF Technology

  NÕUANDEID ERINEVA TARKVARA KASUTAMISE KOHTA

  Excel Statistika Excelis. Näpunäited ja ekraanivideod.

  Excel Lineaarne planeerimine Excelis. Exceli lahendaja Solver kasutamine lineaarse planeerimise ülesannete lahendamiseks.

  Gretl Ökonomeetria vabavara Gretl juhend.

  TreeplanOtsustamise puu

  Fyss83 Tartu Ülikooli füüsikaosakonna 1983.a lõpetanute koduleht.