Ako Sauga koduleht

OTSUSTAMISE PUU

Otsustamise teoorias kasutatavat vahendit otsustamise puu (decision tree) kasutatakse sobiva käitumisstrateegia valikul. Leitakse erinevate strateegiate oodatavad väärtused ja otsustatakse suurima oodatava väärtusega strateegia kasuks.
Otsustamise puu konstrueerimist on võimalik läbi viia programmis MS Excel.

Näide
Toimub uue toote arendus. Tootmise käivituskulud on 15 000 kr, turu-uuring maksab 5000 kr. Tõenäosused toote müügiedukuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis.

Erinevate sündmuste tõenäosused
Toote müügiedukus Ilma turu-uuringuta Turu-uuring annab positiivse tulemuse Turu-uuring annab negatiivse tulemuse Tulu (rahavoog)
Väga edukas 0,2 0,6 0,1 100 000 kr
Keskmine 0,5 0,2 0,3 40 000 kr
Läbikukkumine 0,3 0,2 0,6 - 60 000 kr

Eelmiste sedalaadsete toodete kogemus näitab: tõenäosus, et turu-uuringu tulemus on positiivne, on 0,4. Kui loobuda toote käivitamisest ja müüa ideekavand maha, on võimalik saada selle eest 10 000 kr.
Excelis on konstrueeritud vastav otsustamise puu. Näidet võite vaadata ka Exceli failis.

Otsustamise puu

Et saaksite ise sellist meetodit kasutada, on vaja Excelile lisada vastav lisamoodul (add-in), milleks on fail treeplan.xla. Vastav fail ja lisamaterjal (juhend, näide) on saadaval aadressil http://treeplan.com/.

Faili treeplan.xla lisamine Excelis
1. Looge oma arvuti C: kettale uus kataloog "Treeplan" ja salvestage vajalikud failid sellesse kataloogi.
2. Käivitage programm MS Excel.
3. Menüüst Tools valige Add-Ins.
4. Aknas Add-Ins valige nupp Browse ja otsige üles fail treeplan.xla.
5. Valige OK. Vastav fail registreeritakse ja aknas Add-Insolevas loetelus Add-Ins Available tekib valik Treeplan. Kontrollige, et seal ees oleks linnuke.
6. Valige OK.
7. Menüüst Tools saate nüüd valida Decision Tree
8. Kasutamiseks lugege läbi juhend treenote.doc ja vaadake läbi fail treesamp.xls.