Ako Sauga koduleht


KVANTITATIIVSED MEETODID MAJANDUSES

Õppematerjalid ärijuhtimise magistriõppele. Kasutatud Audentese Ülikoolis aastatel 1998-2006.

Teemad.
Ülevaade kvantitatiivsetest meetoditest.
I Statistilised meetodid. Ülevaade statistika põhialustest. Statistiliste hüpoteeside kontrollimine. Korrelatsioon- ja regressioonanalüüs.
II Kvantitatiivsed meetodid. Ajalugu. Otsustamise teooria. Varude juhtimise mudelid. Massteeninduse teooria. Lineaarne planeerimine. Eesmärkplaneerimine. Võrkplaneerimine. Tõhususanalüüs. Prognoosimine. Kvaliteedi statistiline kontroll.

Konspekt (138 lk).

Mõningaid näiteid ja ülesandeid Excelis
ViideSeletusUuendatud
kvm_varud.xlsVarude juhtimine. Fikseeritud tellimuskogusega mudel; üks periood ja juhuslik nõudlus;perioodiline tellimine fikseeritud kogusega ja juhuslik nõudlus; perioodilise kontrolli süsteem ja juhuslik nõudlus. Exceli fail. 22.01.2004
kvm_massteenindus.xlsMassteeninduse ehk järjekorrateooria. Ühekanaliline teenindussüsteem. Näide raamatust T. Paas "Kvantitatiivsed meetodid majanduses" lk 243. Exceli fail. 30.01.2004
kvm_linplan.xlsLineaarne planeerimine. Exceli fail. 30.01.2004
heuristiline_planeerimine.xlsEelarve heuristiline planeerimine. Exceli fail.24. nov. 05
yldsihifn.xlsEesmärkplaneerimine. Üldsihifunktsioon. Exceli fail.24. nov. 05
eksperthinnangud.xlsEesmärkplaneerimine. Üldsihifunktsioon. Exceli fail.24. nov. 05
lennureisijate_prognoos.xlsLennureisijate arvu prognoosimine, aegridade kompleksanalüüs, multiplikatiivne mudel. Exceli fail.6. veebr. 2004
tootmisfn_autotoostus.xlsTootmisfunktsioon autotööstuses. Cobb-Douglase tootmisfunktsioon, mudeli lineariseerimine, mitmene regressioonanalüüs. Exceli fail.6. veebr. 2004
kvm_hypoteesid.xlsStatistiliste hüpoteeside kontrollimine. Keskväärtuse testimine: z-test, t-test, ühepoolne ja kahepoolne hüpotees, sõltuvad ja sõltumatud valimid. Hii-ruut test, märgitest, ühefaktoriline dispersioonanalüüs (ANOVA).11. veebr. 2004
Regressioonanalüüs
kulud.xlsRegressioonanalüüs. Kulude sõltuvus tootmismahust. Exceli analüüsivahend Regression komplektist Data Analysis.24. mai 2003
curr.xlsRegressioonanalüüs. Ringluses oleva sularahahulga modelleerimine. Näide üliõpilase diplomitööst.24. mai 2003
kaive.xlsMitmene regressioon. Muutujate valik. Käibe mudeli leidmine.24. mai 2003
reklaam_ja_kaive.xlsRegressioonmudeli olulisuse kontrollimine. Käibe sõltuvus reklaamile tehtud kulutustest.24. mai 2003
sigaret.xlsRegressioonmudeli parameetrite olulisuse kontrollimine. Multikollineaarsus. Süsinikoksiidi sõltuvus sigaretis sisalduvast nikotiinist ja tõrvast. Ülesanne.24. mai 2003
toojou_pakkumine.xlsRegressioonmudeli muutujate valik. Tööjõu pakkumise mudel. Ülesanne.24. mai 2003
sissetulek_ja_hoive.xlsMultikollineaarsus. Sissetulek elaniku kohta ja erinevates majandussektorites hõivatute osakaalud.24. mai 2003