Variatsioonamplituudi, kvartiilhaarde, standardhälbe, variatsioonikordaja leidmine. Ülesanne A.3.13