Statistika Excelis

Ako Sauga koduleht Sissejuhatus Andmeanalüüsi komplekt Data Analysis Funktsioon FREQUENCY Ülesanne A.2.2 Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine. Ülesanne A.2.12 Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. Ülesanne A.3.13 Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhaarde leidmine.
Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine Excelis

Õpikust ülesanne A.2.2

Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmiseks Excelis funktsiooni pole. Arvutus tuleb sooritada valemi järgi

$$ \bar x = \frac{\sum _{i=1} ^n f_i x_i}{\sum _{i=1} ^n f_i },$$ kus \(x_i\) on väärtus ja \(f_i\) selle esinemise kaal. Selleks on mõistlik eraldi leida korrutiste summa \(\sum _{i=1} ^n f_i x_i\) ja kaalude summa \(\sum _{i=1} ^n f_i\) ning siis nende jagatis.

Vaata videot, kus Excelis lahendatakse õpikust ülesanne A.2.2 pangakonto keskmise jäägi leidmise kohta.

Ülesande A.2.2 lahendamine, video

Saab arvutada ka lihtsamini, kui kasutada Exceli funktsiooni SUMPRODUCT. Näiteks kui väärtused \(x_i\) on lahtrites B2:B7 ja kaalud \(f_i\) lahtrites C2:C7, siis lugejas olev korrutiste summa

\(\sum _{i=1} ^n f_i x_i=\) SUMPRODUCT(B2:B7;C2:C7)

ja nimetajas olev kaalude summa

\({\sum _{i=1} ^n f_i }=\) SUM(C2:C7).

Sellisel juhul võib arvutuse teha ühte lahtrisse:

\(\bar x =\) SUMPRODUCT(B2:B7;C2:C7)/SUM(C2:C7).