Statistika Excelis

Ako Sauga koduleht Sissejuhatus Andmeanalüüsi komplekt Data Analysis Funktsioon FREQUENCY Ülesanne A.2.2 Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine. Ülesanne A.2.12 Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. Ülesanne A.3.13 Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhälbe leidmine.
Andmetöötlusvahendite komplekt Data Analysis Excel 2016

Exceli statistilise andmetöötluse vahendite komplekti Data Analysis lisamiseks

  1. Klikkida menüülindil valikule File.
  2. Valida Options.
  3. Avanenud aknas Excel Options valida vasakult Add-Ins.
  4. Parempoolsel paneelil "View and manage Microsoft Office Add-Ins" on näha lisade nimekiri.
  5. Akna allaosas valida Manage Excel Add-ins ja siis GO.
  6. Avanenud aknas Add-ins märkida ära valik Data Analysis ja siis OK.
  7. Kui vahendite komplekti lisamine õnnestus, siis ilmub ribale Data valik Data Analysis. Selle valimisel avaneb aken, kus saad valida vajaliku andmeanalüüsi vahendi.
Vaata videot.

Andmeanalüüsivahendite komplekt Data Analysis sisaldab järgnevaid analüüsivahendeid. Sulgudes on viidatud vastavate vahendite kasutamise juhenditele õpiku lisades.

Vt ka raamatut Microsoft Excel. Koostanud J. Kütt. Tallinn. OÜ Külim 1998.